Układ kart

Uklady kart w pokerze

Układy w pokerze poczynając od najstarszego (najmocniejszego)
Układ Nazwa angielska Przykład Opis
Poker królewski Royal flush Royal Flush.png Dziesiątka, Walet, Dama, Król i As w jednym kolorze.
Poker Straight flush Straight Flush.png Strit w kolorze.
Kareta Four of a kind (Quads) Poker.png Cztery karty o tej samej wartości, np. AAAA2.
Ful (takżefull) Full house Full.png Trzy karty o takiej samej wartości i dwie karty o innej takiej samej wartości (trójka i para). Jeśli wystąpi więcej niż jeden ful, wygrywa układ z wyższymi kartami tworzącymi trójkę – np. KKK22 wygrywa z QQQAA.
Kolor Flush Flush.png Pięć kart w tym samym kolorze. Jeśli wystąpi więcej niż jeden kolor, wygrywa układ z wyższą kartą.
Strit Straight Straight.png Pięć kart ułożonych po kolei np. 98765. As może być zarówno kartą wysoką jak i niską tworząc dwa dopuszczalne układy: AKQJ10 i 5432A. Strity typu 32AKQ nie są dozwolone.
Trójka Three of a kind Three of a kind.png Trzy karty tej samej wartości.
Dwie pary Two pair Two Pairs.png Jeśli dwóch graczy ma po dwie pary, wygrywa ten, który ma najwyższą parę. Jeśli oboje mają taką samą wysoką parę wygrywa ten, który ma wyższą drugą parę. Jeśli oboje mają po dwie takie same pary, wygrywa ten, który ma wyższą piątą kartę (tzw. kicker).
Para One pair One Pair.png Dwie karty o takiej samej wartości. Jeśli dwóch graczy ma taką samą parę, wygrywa ten, który ma wyższe pozostałe karty.
Wysoka karta High card No Pair.png Każdy układ kart, który nie kwalifikuje się do powyższych układów.

źródło: wikipedia